x

Đăng nhập

Comming soon...

Ghost Rider (Ma Tốc Độ)

Ghost Rider (Ma Tốc Độ): Qua Doctor Strange in Multiverse of Madness, Chekov cũng nghĩ khía cạnh kinh dị của MCU cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.