x

Đăng nhập

Comming soon...

Happy Ending (Mình Yêu Nhau Đi)

Happy Ending (Mình Yêu Nhau Đi): Với 4 cặp đôi qua ngòi bút của Diaw và Bua trong Mình Yêu Nhau Đi, mình ấn tượng và đánh giá cao cặp đôi của Suer và Ja ở truyện cuối cùng.