x

Đăng nhập

Comming soon...

Harriet Sansom Harris

Harriet Sansom Harris: Werewolf By Night giới thiệu 2 con quái vật là Werewolf và Man-Thing cũng như mối liên hệ đặc biệt của họ.