x

Đăng nhập

Comming soon...

HBO GO

HBO GO: Hiện dân mạng và có cả Bắp đang rần rần khi nghe tin HBO sẽ làm series hậu truyện cho Jon Snow, một trong những nhân vật được yêu thích trong Game of Thrones.