x

Đăng nhập

Comming soon...

Hứa Minh Đạt

Hứa Minh Đạt: So với phiên bản cũ thì rõ ràng Siêu Lừa Gặp Siêu Lừa lần này trở lại đã lợi hại hơn xưa, nội dung súc tích và hợp lý hơn trước.