x

Đăng nhập

Comming soon...

I Am Legend (Tôi Là Huyền Thoại)

I Am Legend (Tôi Là Huyền Thoại): Đôi khi một chi tiết ngẫu nhiên trong một bộ phim lại vô tình trùng hợp với các sự kiện xảy ra một vài hoặc cả chục năm sau đó.