x

Đăng nhập

Comming soon...

Kang Mi Na

Kang Mi Na: Tuy có vinh dự được đến Cannes nhưng diễn xuất của IU trong Broker lại chưa thật sự làm tôi thỏa mãn cho lắm.