x

Đăng nhập

Comming soon...

Karem, The Possession (Karem, Vật Chứa Tử Thần)

Karem, The Possession (Karem, Vật Chứa Tử Thần): Karem, Vật Chứa Tử Thần là bộ phim tái chế khuôn mẫu cũ kỹ, dựa trên sự kiện có thật tại Mexico nhưng được làm một cách cẩu thả và nhàm chán đến khó tin.