x

Đăng nhập

Comming soon...

Korapat Kirdpan

Korapat Kirdpan: Mỹ Nhân Thần Sách là một thử nghiệm phim học đường với nhiều nỗ lực đáng kể. Và theo mình, phim sẽ triển vọng hơn nếu ra mắt đúng thời điểm dự kiến ban đầu.