x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee El

Lee El: Kim Ji Won, Son Seok Goo, Lee Min Ki, Lee El - 4 diễn viên chính của My Liberation Notes đều có hoạt động mới sau khi phim kết thúc.