x

Đăng nhập

Comming soon...

Malachi Pullar-Latchman

Malachi Pullar-Latchman: Shark Bait với mình là bộ phim đáp ứng được tiêu chí đã phần nhìn chứ nội dung vẫn còn theo motif cũ, đi vào lối mòn, chưa thực sự bứt phá lắm.