x

Đăng nhập

Comming soon...

Mạnh Cường

Mạnh Cường: Anh em một nhà nhưng chẳng ai giống ai, Tố cộc tính còn Đạt quá hiền, Danh khôn khéo. Trong đó người bất ổn nhất chính là Đạt vì suốt ngày bị người ta chèn ép.