x

Đăng nhập

Comming soon...

Mortal Kombat

Mortal Kombat: Không chỉ Marvel và DC, châu Á cũng có rất nhiều nhân vật sở hữu sức mạnh siêu nhiên, nổi tiếng trên toàn cầu.