x

Đăng nhập

Comming soon...

Mortal Kombat

Mortal Kombat: Mặc dù chê về phần nội dung nhạt nhẽo, "không cần dùng não" để xem nhưng tôi vẫn phải công nhận Mortal Kombat sở hữu phần hình ảnh và kỹ xảo mãn nhãn.