x

Đăng nhập

Comming soon...

Nhất Duy

Nhất Duy: Kẻ Đào Mồ mang lại cho mình những trải nghiệm không mấy hoàn hảo bởi kịch bản rời rạc và màn lồng tiếng cho các nhân vật không thể "ô dề" hơn