x

Đăng nhập

Comming soon...

Phan Gia Nhật Linh

Phan Gia Nhật Linh: Trịnh Công Sơn là bộ phim nhẹ nhàng, bao quát về chuyện tình và chuyện đời với nhiều trăn trở của cố nhạc sĩ họ Trịnh.