x

Đăng nhập

Comming soon...

Richard Madden

Richard Madden: Mặc dù có tin đồn rằng Eternals 2 có thể dự vào sự kiện Judgment Day trong truyện tranh, thế nhưng tôi tin tập truyện này phải đến phase 7 mới được chuyển thể.