x

Đăng nhập

Comming soon...

Rosalie Chiang

Rosalie Chiang: Pixar đã truyền tải thông điệp về tuổi dậy thì vừa đáng sợ vừa đáng yêu thông qua câu chuyện về Gấu Đỏ Biến Hình.