x

Đăng nhập

Comming soon...

Ryu Hwayoung

Ryu Hwayoung: Kim Se Jeong đang hợp tác rất tốt với Ahn Hyo Seop ở Business Proposal, nhưng với tôi thì độ ăn ý của cả hai vẫn chưa phải là số 1 đâu nha.