x

Đăng nhập

Comming soon...

Sandra Oh

Sandra Oh: Pixar đã truyền tải thông điệp về tuổi dậy thì vừa đáng sợ vừa đáng yêu thông qua câu chuyện về Gấu Đỏ Biến Hình.