x

Đăng nhập

Comming soon...

Song Diện Thần Thám

Song Diện Thần Thám: Đoạn trailer hiện lên là những thước phim u buồn đúng với không khí phim xưa, bao trùm lên không gian là một tone màu lạnh đến rợn sống lưng.