x

Đăng nhập

Comming soon...

Stand By Me Doraemon 2 (Doraemon: Luôn Bên Bạn 2)

Stand By Me Doraemon 2 (Doraemon: Luôn Bên Bạn 2): Dù biết bản thân cũng có tình cảm với Nobita, nhưng đôi lần Shizuka lại thừa cơ hội, tìm cách mượn bài tập của Deki.