x

Đăng nhập

Comming soon...

Stand By Me Doraemon (Doraemon: Đôi Bạn Thân)

Stand By Me Doraemon (Doraemon: Đôi Bạn Thân): Coi Doraemon nhiều, nhưng mình nghĩ ít ai sẽ để ý Nobita thường thông minh đột xuất ở những tập phim đặc biệt.