x

Đăng nhập

Comming soon...

Tạ Thiên Hoa

Tạ Thiên Hoa: Tạ Thiên Hoa gặp tình huống oái ăm trước lượng fan cuồng đông đảo, nhưng thay vì cảm thấy bực dọc, anh lại cảm thấy vui và... biết ơn họ.