x

Đăng nhập

Comming soon...

Tăng Vỹ Quyên

Tăng Vỹ Quyên: Dẫu chỉ là lá xanh của đài TVB nhưng Tăng Vỹ Quyền vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng khán giả bởi sự nhiệt huyết, luôn thầm lặng với nghề.