x

Đăng nhập

Comming soon...

The Punisher

The Punisher: Dù là những nhân vật nổi tiếng trong Marvel nhưng Punisher, Daredevil và Ghost Rider đều bị ngăn đưa vào MCU, tại sao lại như vậy?