x

Đăng nhập

Comming soon...

Tôn Diệu Kỳ

Tôn Diệu Kỳ: Vì một câu nói khiến tình bạn tan vỡ, nay khoảng cách giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Diệu Kỳ lại chênh lệch lớn. Cùng mình tìm hiểu xem người này là ai nhé!