x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Tú Châu

Trần Tú Châu: Dù được coi là bộ phim kinh điển, là khởi đầu của dòng phim cung đấu nhưng quá trình sản xuất của Thâm Cung Nội Chiến lại gian truân vô cùng.