x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Lợi

Trương Lợi : Nhìn vào bức ảnh chụp chung giữa 2 mỹ nhân Hồng Lâu Mộng, mình cảm phải thán không thôi vì mỗi người một mệnh nhưng đều bị "phim vận vào đời".