x

Đăng nhập

Comming soon...

Văn Hiệp

Văn Hiệp: Nhiều diễn viên có thực lực nhưng mãi vẫn chỉ đóng vai phụ mờ nhạt, đến khi qua đời thì khán giả mới nhận ra họ giỏi.