x

Đăng nhập

Comming soon...

Văn Hiệp

Văn Hiệp: Phạm Bằng, Văn Hiệp, Giang Còi hay Chí Tài là những nghệ sĩ dù đã ra đi nhưng những kí ức của họ sẽ ở lại mãi mãi cùng với khán giả.