x

Đăng nhập

Comming soon...

Vũ Long

Vũ Long: Sau 17 năm, bộ ba Quý Ròm - Hạnh Cận - Long Mập đều đã có ngã rẻ riêng, không còn tham gia diễn xuất mà thay vào đó là gắn bó với công việc khác phù hợp hơn.