x

Đăng nhập

Comming soon...

Vũ Thảo My

Vũ Thảo My: Quá nhớ sân khấu và chiếc mic, hai ca sĩ Vũ Thảo Mỹ và Đỗ Hoàng Dương người làm show ca nhạc, người dựng sân khấu ngay tại nhà để giải toả trong mùa giãn cách.