x

Đăng nhập

Comming soon...

Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh

Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh: Tỉ lệ đánh giá 5 sao và 1 sao của Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh do Cung Tuấn đảm nhận vai chính xấp xỉ nhau, khen cũng nhiều mà chê cũng chẳng ít.