x

Đăng nhập

Comming soon...

Xuân Trường

Xuân Trường: Đấu Trí tập 17: Sau bao đóng góp cho tuyến đầu, vì một phút yếu lòng mà nay ông Vững tự tay phá tan sự nghiệp. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.