x

Đăng nhập

Comming soon...

Alana Boden

Alana Boden: Lời Mời Đến Địa Ngục tập trung quá nhiều vào việc cho thấy sự lộng lẫy của dinh thự và các phân cảnh lãng mạn khiến mình cảm thấy yếu tố kinh dị bị lu mờ.