x

Đăng nhập

Comming soon...

Aquaman (Đế Vương Atlantis)

Aquaman (Đế Vương Atlantis): Mặc dù cả Namor và Aquaman đều đã được lên màn ảnh, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về năng lực của cả hai người này.