x

Đăng nhập

Comming soon...

Army Of Thieves

Army Of Thieves: Ở phần cuối của Army Of Thieves, đạo diễn đã thêm thắt 1 phân đoạn ngắn nhưng vô cùng hiệu quả để nối tiếp câu chuyện của Army Of The Dead.