x

Đăng nhập

Comming soon...

Bạch Long

Bạch Long: Thuở còn nhỏ, nghệ sĩ Bạch Long phải sống xa cha mẹ, thiếu tình yêu thương, nhưng đến khi về già, ông vẫn cô đơn lẻ bóng, không vợ con, cũng chẳng phiền em út.