x

Đăng nhập

Comming soon...

Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?

Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?: Sau 7 năm kể từ khi Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 1 phát sóng, Trần Bờm - con trai Trần Lực đã lớn, ra dáng cậu thanh niên nhưng một số biểu cảm vẫn bất hủ.