x

Đăng nhập

Comming soon...

Catherine Hannay

Catherine Hannay: So với đa số những bộ phim về chủ đề cá mập trong những năm gần đây, Shark Bait là tác phẩm không hoàn toàn nổi bật, nhưng ít nhất bộ phim không gây phản cảm.