x

Đăng nhập

Comming soon...

Chân Hoàn Truyện

Chân Hoàn Truyện: Mô-típ phim cung đấu thường mở đầu bằng một cặp tỷ muội thân thiết, đối xử tốt với nhau thật lòng, nhưng rồi lại trở mặt thành thù vì lợi ích và quyền lực.