x

Đăng nhập

Comming soon...

Chucky (Búp Bê Sát Nhân)

Chucky (Búp Bê Sát Nhân): Đã làm về Chucky vs M3GAN, thôi thì hôm nay chúng ta cùng bàn về cuộc chiến giữa Annabelle và M3GAN xem búp bê nào sẽ là người chiến thắng nhé!