x

Đăng nhập

Comming soon...

Chương Tử Di

Chương Tử Di: 3 sao nữ Cbiz được xem là là “tam đại hoa đán” thế hệ mới. Châu Đông Vũ được cho sẽ thế chỗ Châu Tấn, kế nhiệm Chương Tử Di là Đồng Dao còn Triệu Vy là Dương Tử