x

Đăng nhập

Comming soon...

Chuu (LOONA)

Chuu (LOONA): Nếu hợp đồng của Chuu chấm dứt và cô không còn thuộc Blockberry Creative, Chuu sẽ không thể sử dụng nghệ danh cho các hoạt động quảng bá của mình.