x

Đăng nhập

Comming soon...

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng: Vì nhóm hậu kỳ làm việc quá cẩu thả, sơ sài nên đã tạo nên hàng loạt "hạt sạn" buồn cười trên phim Hoa ngữ.