x

Đăng nhập

Comming soon...

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop: Mặc dù phim cũng không quá tệ nhưng loạt phim này đã củng cố một thực tế rằng, không gì có thể so sánh với bản gốc Cowboy Bebop.