x

Đăng nhập

Comming soon...

Don't Look At The Demon (Nghi Thức Cấm)

Don't Look At The Demon (Nghi Thức Cấm): Nghi Thức Cấm là bộ phim tâm linh, kinh dị nói về Kumanthong. Kịch bản gãy gọn, logic nhưng phần nhìn còn khá hạn chế vì là bộ phim kinh phí thấp.