x

Đăng nhập

Comming soon...

Em Và Trịnh

Em Và Trịnh: Năm 2022 có thể nói là một năm hoạt động nghệ thuật đầy dấu ấn của NSND Trọng Trinh, trên nhiều cương vị, với các dự án trải dài từ Nam ra Bắc.