x

Đăng nhập

Comming soon...

Esom

Esom: Với cái tính nết như kiểu của Cha Mi Jo trong Thirty Nine, tôi cảm giác nhân vật này vừa như là "mama đại tổng quản" vừa như là "bảo vệ" cho 2 người kia vậy đó.