x

Đăng nhập

Comming soon...

Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư)

Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư): Về tuyến nhân vật hay cốt chuyện, có thể nói Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) không mắc nhiều sai lầm, mọi việc vẫn đang được bảo hòa ở mức an toàn.