x

Đăng nhập

Comming soon...

Hữu Phỉ

Hữu Phỉ: Trong khoảng thời gian khá dài, Triệu Lệ Dĩnh chưa tham gia vào đoàn phim nào cả, hoàn toàn "khác bọt" so với cô của trước đây.